+++      Bu Sitede Sigara İçilmemektedir      +++      Trabzon ili Akçaabat ilçesi Acısu Köyü Resmi Web Sitesi      +++
Deutsch Turkish    
 www.akcaabat-acisu.com
ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi | www.akcaabat-acisu.com
ACISU KÖYÜ RESMİ WEB SİTESİ
Trabzon - Akçaabat
Merhaba
Giriş yapabilirsiniz, eğer kullanıcı hesabınız varsa.  
Veya kaydınızı ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.
  

Salı, 09. Ekim 2007 16:39 
 

2 Kullanıcı çevrimiçi
 
    Ana Menü
    İçerikler
tahsin_celik.jpg Tahsin Çelik
favoritos.gif Acısu Köyü
oarrow.gif Acısu Köyü Tarihi
oarrow.gif Acısu Köyü Muhtarlığı
frec.gif Muhtardan
frec.gif Köy Meclisi
frec.gif Muhtarlık Çalışmaları
frec.gif Acısu Köyü Muhtarları
oarrow.gif Acısu İlköğretim Okulu
frec.gif Öğretim Kadrosu
frec.gif Öğrenciler
frec.gif Etkinlikler

cafer_tosun.jpg Cafer Tosun
favoritos.gif AKKD
oarrow.gif Başkandan
oarrow.gif Tüzük
oarrow.gif Yönetim Kurulu
oarrow.gif Faaliyetler

favoritos.gif Diğer Derneklerimiz
oarrow.gif AKDER

favoritos.gif Acısu Tanıtımgizle/göster
oarrow.gif Acısu Köyügizle/göster
frec.gif Acısu Köyü
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Acısu Yaylalarıgizle/göster
frec.gif Balıklı Yaylası
frec.gif Diğer Yaylalar
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Yaylalarda Çevremizgizle/göster
frec.gif Hıdırnebi Yaylakent 1
oarrow.gif Akçaabat
oarrow.gif Trabzongizle/göster
frec.gif Uzungöl

favoritos.gif Aile Soyağacıgizle/göster
oarrow.gif Acısu Kütüğü. ilk Kayıt.
oarrow.gif Acısu'da Akraba Adları
oarrow.gif Çelik (Kutaloğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Çelik Soyağacı
oarrow.gif Özkurt (Kurtoğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Özkurt Soyağacı
frec.gif Kurt Dede
frec.gif Kıpçak Türkleri

kemence.jpg Yöresel Müzikgizle/göster
oarrow.gif Koryanalı Hüseyin Köse
oarrow.gif Kemençe Tulum Horon
oarrow.gif Karadeniz Müziği
oarrow.gif Radyo Karadenizgizle/göster
frec.gif istek Hattı
oarrow.gif Radyo Trabzon
oarrow.gif Radyo Sahil

tuerk_ani.gif Türklergizle/göster
oarrow.gif Türk Tarihi      gizle/göster
frec.gif Türklerin Soyağacı
frec.gif Akçaabat İlçesi
frec.gif Trabzon İli
frec.gif Doğu Karadeniz
frec.gif Türk Oğuz Çepni
frec.gif Türk Kıpçak Kuman
oarrow.gif Türkçe Kişi Adları
oarrow.gif Türkçe Sözlük

ata.gif Atatürk Köşesigizle/göster
oarrow.gif Resim Albümü

tasavvuf.gif İslamiyetgizle/göster
oarrow.gif İslam İlmihal
oarrow.gif İslami Videolar
oarrow.gif Kur'an Oku ve Dinle

europa_k.gif Avrupalı Türklergizle/göster
oarrow.gif Dövizle Askerlik
oarrow.gif Türkiye'ye Yolculuk
oarrow.gif Almanya'da Eğitim

reklam.gif Sitemizde Reklam
    Site İletişim
    Sitemizde Reklam
Baki ÖZKURT

TÜRK OĞUZ ÇEPNİ

TÜRK OĞUZ ÇEPNİLERİN ANADOLU'NUN TÜRKLEŞTİRİLMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Anadolu'nun Türkleşmesinde 24 Oğuz Boyu'na bağlı Türkmenlerin çok büyük rolü olmuştur. Bu çerçevede Karadeniz Bölgesi'ne yerleştirilen Oğuz Boylarına bağlı Türkmenler, gerek fetihler ve gerekse uygulanan iskan politikasıyla bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır.

Prof. Dr. Faruk Sümer'e göre(1); XVI. yüzyılda, Amasya, Canik (Samsun), Çorum, Karahisar-ı Şarki, Kastamonu, Kengırı (Çankırı), Sivas ve Trabzon(2) sancaklarındaki yer adları incelendiğinde, 24 Oğuz Boyu'nun 21'i bölgeye yerleşmiştir. Bunlar; Kayı, Bayad, Kara-Evli, Yazır, Döğer, Todurga, Afşar, Kızık, Beğ-Dili, Karkın, Bayındır, Çavundur, Çepni, Salur, Eymür, Ala-Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva ve Kınık boylandır. Bölgede bu boylara ait toplam 268 yer adı bulunmaktadır.

Amasya'ya bu boylardan 14'ü yerleşmiş olup, bunlara ait 26 yer adı belirlenmiştir. Canik'e (Samsun) 10 boy yerleşmiştir; bunlara ait 19 yer adı vardır. Çorum'a 13 boy yerleşmiştir; bunlara ait 28 yer adı vardır. Kara-Hisar Şarki'ye 10 boy yerleşmiştir; bunlara ait 19 yerleşim adı belirlenmiştir. Kastamonu, Sivas'tan sonra en fazla boy adının belirlendiği sancaktır. Burada yerleşen toplam 15 boya ait 68 yer adı vardır. Kengırı'da (Çankırı) ise 19 boy yerleşmiş, bunlara ait 35 yer adı belirlenmiştir. Sivas, 24 Oğuz Boyu'nun adını en fazla taşıyan sancaktır; buraya 20 yerleşmiştir. Trabzon'da 2 boya ait 3 yer adı belirlenmiştir(3).

Kıyı şeridi başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde buraya yerleşen 21 boydan özellikle Çepniler çok önemli roller oynamışlardır. Bölgede Hacı-Emiroğulları isimli bir beylik de kuran Çenpiler'in faaliyetleri, Prof. Dr. Faruk Sümer tarafından şöyle anlatılmaktadır(4):

"Çepni; Avşar gibi, adı zamanımıza kadar gelmiş bir boydur. Vilayet-nameye göre Kır-Şehir'in Sulucu Kara-Hüyük köyüne gelen Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilk müridleri Çepni'den idiler. Çepniler'in önemli bir kısmı herhalde 1240'daki Baba İshak Türkmenleri'nin isyanına katılmıştır.

Onlardan önemli bir kümenin 1277 yılında Sinop yöresinde yaşadığı görülüyor. Aynı yılda Çepni Türkleri Sinop şehrine denizden saldıran Trabzon Rum İmparatorunu mağlup ederek, şehrin onun eline geçmesini önlemiştir. Çepniler'in bu tarihten sonra Canit (Canik) denilen Samsun'un doğusunda Giresun yöresine kadar uzanan sık ormanlık bölgeye girerek orayı yavaş yavaş fethettikleri anlaşılıyor.

XIV. yüzyılın ortalarında bugünkü Ordu vilayetine Bayram-Oğlu Hacı Emir adlı bir Türk beyinin hakim bulunduğunu görüyoruz. Hacı-Emir 1358 yılında kalabalık bir asker ile Trabzon'un batısındaki Maçka'ya gelerek bu bölgede yağma ve tahriplerde bulunduktan sonra bol ganimet (doyumluk) ile ülkesine dönmüştü. Bugün Ordu'nun merkez köylerinden Bayramlı eskiden yörenin merkezi olup, bu ad aynı zamanda bütün yöreyi de ifade ediyordu. Bayramlı adı Hacı-Emir Bey'in babası Bayram'dan gelmiş olabilir.

Aynı yılda Trabzon imparatoru, Hacı-Emir'in akınlarını önlemek için diğer Türk beylerine yaptığı gibi, kızını onunla evlendirdi. Aleksis daha sonra (1381'de) bir kızını da Niksar beyi Tacuddin'e vermiş ve böylece üç Türk beyini kendisine güveyi edinmişti.

Hacı-emir 1361 yılında Trabzon imparatorlarının elinde olan Giresun'a bir saldırı düzenlemişti. 1380 yılında ise Trabzon İmparatoru'nun Çepniler üzerine yürüdüğünü görüyoruz. Trabzon vekayinamecisi Panaretes'e göre, İmparator 1000 kişilik bir yaya kuvvetini Tirebolu şehrine gönderdikten sonra atlılar ile de kendisi hareket etmiştir. İmparator, Philabonite ırmağı yatağını izleyerek Cheimaiae'ye kadar Çepniler kovalamış ve yurtlarını yakıp yıkmış, ayrıca Çepniler'in ele geçirdiği bazı hafif gemileri de kurtarmıştı. İmparator bundan sonra Sthlabopiastis denilen yere gelmişti. Tirebolu'ya gönderilmiş olan yayalara gelince, Onlar Cotzanta'ya kadar her yeri yakıp yıkmışlardı. Fakat dönerken Çepniler tarafından kovalandılar. Panaretes'in bu sözleri, batıdan Tirebolu'ya kadar kıyı bölgesi ile bu kıyı bölgesinin güneyindeki toprakların Çepniler'in elinde bulunduğunu gösteriyor.

Hacı-Emir Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Süleyman Bey geçti. Süleyman Bey 798 veya 799'da (1396-1397) Giresun şehrini ele geçirdi. 1404 yılında Timur'a giden İspanyol elçisi Clavijo, Ordu ve Giresun'un 10.000 kişilik bir orduya sahip bulunan Hacı Emir'in elinde olduğunu söyler.

Anlaşılacağı üzere bu beylik Canik Bölgesi'nin fethinde önemli bir rol oynamış ve Hacı-Emir ailesinin buyruğundaki Türkler de bu bölgedeki Türk halkının aslını teşkil etmişlerdir. Bunlar arasında Çepniler'in önemli bir yer tuttukları anlaşılıyor. Canik halkından bir kısmını Çepniler'in oluşturduğu XIV. yüzyıla ait belgelerden anlaşıldığı gibi, Trabzon'un güney ve batısındaki yörelere de Çepniler'in yerleştiğini biliyoruz. İspanyol elçisi Clavijo, Trabzon'dan Erzincan'a gelirken yolda Cepniler'e ait bir kale görmüştü.

Çepniler'den bir bölük, Uzun Hasan Bey zamanında Ak Koyunlu hizmetine girmiştir. Bu Çepniler'in başında İl-Aldı Bey bulunuyordu. Hasan Bey'in 837 (1468-1469) yılında Bitlis'in fethine gönderildiği emirler arasında İl-Aldı Bey de vardı. İl Aldı Bey'in dirliğinin Doğu-Anadolu'da olduğu anlaşılıyor. 883 (1478) yılında Yakub Bey Uzun Hasan Bey'in ölümünden sonra Ak-Koyunlu tahtına geçen ağabeyi Sultan Halil'in üzerine yürüdüğü zaman İl-Aldı Bey de ona katılmıştı. İki kardeş Hoy yakınındaki emirlerden Bayındır Bey, İsfendiyar oğlu Kızıl Ahmed Bey ile İl-Aldı Bey'i savaşın yapılacağı yeri seçmekle görevlendirmişti. İl-Aldı Bey Çepnilerinin, Trabzon bölgesi Çepnileri'nden olmaları ve kuvvetli ihtimaldir. Ak-Koyunluların halefi olan Safeviler'in hizmetinde de Çepniler vardı

XVI. yüzyılda Anadolu'da Çepniler'e ait 43 yer adı görülebilmiştir..."

XVI. yüzyılda Çepni Boyu'na bağlı oymaklar; Halep Türkmenleri, Ulu-Yörükler, Dulkadirliler, Atçekenler, Iran Türkmenleri arasında ve Adana, Trabzon, Koç-Hisar (Şerefli), Hamid Sancağı, Çorum ve Boz-Ok'ta yaşıyorlardı.

Prof. Dr. Faruk Sümer, Trabzon Bölgesi Çepnileri hakkında şu bilgileri vermektedir:

"Osmanlı coğrafyacılarından Mehmed Aşık'ın XVI. yüzyılın sonlarında yazdığı Menazirü'1-evalim adlı eserinde Trabzon yöresinde yaşayan Türk halkından önemli bir kısmın Çepniler'den oluştuğu, yörenin batı ve güney tarafındaki dağların da Çepni dağları adını taşıdığı yolunda bir kaydın bulunduğu bilinmektedir. Tahrir defterlerinden bu Çepniler'le ilgili mühim kayıtlar elde edilmektedir.

Birinci Selim devrine ait (921 - 1515 - 1516 tarihli) bir defterde Çepniler'in yoğun bir şekilde yaşadıkları yer "vilayet-i Çepni" adı ile ayrı bir idari yöre olarak gösterilmiştir. Bu yörenin, defterdeki yer adlarından, Giresun, Torul ve Görele arasındaki saha olduğu anlaşılıyor. Özellikle Kürtün kazasına tamamen Çenpiler yerleşmişlerdir. Bununla beraber Çepniler, Trabzon-Torul-Vakf-ı Kebir arasındaki sahada da yaşamaktadırlar.

Çepni yöresinde Ozgur, Kaya-Dibi, Kurtulmuş, Yenice-Hisar, Seyyid, Çandarlu, Alını-Yuma, Engezlü, Firuzlu, Halkalu, Yakalkan, Kilise, Kul Çukuru, Şaban, Dikmeci, Yamğurca, Emürlü, Sarban, Uzun-Dere, Kara-Göncü, Mürsellü, Tana-Deresi, Derelü, Ak-Yuma, Karınca gibi büyük bir kısmı Türkçe adlar taşıyan kalabalık nüfuslu köyler görülmektedir. Buradaki Çepniler tamamen toprağa bağlanmışlardır. Hıristiyanlar ise sahil şehirlerinde oturuyorlardı.

Çepni yöresi de tımar sistemine tabi olup dirlikler de genellikle Çepni beylerine verilmiştir. Örneğin Busatlu (her halde Ebü Saidlu'dan) adlı bir zeamet Çepni beylerinden Mehmed Bey Oğlu Ali Yar Bey'in tasarrufunda idi. Mehmed Bey'in Halil, Ali Han, Himmet ve Nasuh adlı oğulları da tımar sahibi idiler. Yine Çepni beylerinden Aydın Bey oğlu Halil, Piri Bey oğlu Busad da tımara tasarruf ediyorlardı. Defterde tımar sahibi daha bir çok Çepni beyinin adı geçmektedir.

Bu Çepni beylerinin yanında, özellikle eski zamanlarda din ve tarikat adamlarının bulunduğu görülüyor. Mezkür defterde Yakub Halife adlı bir tarikat adamının cami, zaviye ve sarp yerlerde köprüler yaptırmış "ehl-i velayet ve sahib-i keramet" bir kimse olduğu ve Çepni beylerinden Süleyman Bey'in, onun yaptırdığı cami ile ailesi için dört parça köy vakfettiği yazılıyor.

Süleyman Halife adlı diğer bir Çepni tarikat adamının da sarp bir boğazda köprü yaptırmış olduğu aynı defterde kaydediliyor. Yine Çepnilere bağlı bazı kişilerin da Giresun, Ordu ve Tirebolu camilerinde imamlık, hatiplik ve cüzhanlık görevlerinde bulundukları anlaşılıyor. Trabzon'un doğusunda bulunan yerlerdeki dirliklerden bazılarının da Çepniler'in elinde olduğu görülüyor.

Yine Kanuni devrinde Doğu Anadolu'da, hatta Irak'taki kalelerde gönüllü gediğinde görev yapan çokça Çepni bulunduğu anlaşılıyor. Bunların çoğu Trabzon ve Canik Çepnileri'nden idi. 975 (1567) yılında Bayburt Alaybeyinin de Çepniler'den olduğunu biliyoruz(5)."

Karadeniz Bölgesi'nde böylesine önemli roller oynayan Çepni boyu ile ilgili bilgiler XVIII. yüzyıldaki belgelere de geçmiştir. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun belirlediğine göre; "Trabzon'da Görele (Parabolu) Kazası halkından Çepniler, yerlerini terk ederek, 1732 yılında Espiye madeni çevresindeki bölgelere yerleşmişlerdi. Bununla beraber, bir süre sonra buradan kaldırılarak eski yerlerine yerleştirilmişlerdir(6)."

Yazdırılabilir Sayfa  Makaleyi bir Arkadaşına öner

Geri Dön ]

DİPNOTLAR
1) F. Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İlavelerle 3. bsk., İst., (1980, s. 211 vd.).
2) Bu sekiz sancağın seçilmesinin sebebi; XVI. Yüzyıldaki idari taksimata göre, bölgede Yunan-Rum emellerini yoğunlaştığı yerlerin bu sancakların topraklarını tamamen veya kısmen kapsamasından dolayıdır. 1995 idari taksimatı dikkate alındığında ise, onyedi vilayetimiz Rum-Yunan propagandası içinde yer almaktadır. Bunlar; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin vilayetlerimizdir.
3) Sancaklardaki boylar ve bunlara ait toplam yer adları TABLO: 25'de gösterilmiştir.
4) A.g.e., s. 327 vd.
5) A.g.e., s. 331-332.
6) Y. Halaçoğlu XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ank., 1991, s. 131
.

Yayınlanma: Salı, 02. Mayıs 2006 (1750 okunma)
Her hakkı saklıdır © ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi | www.akcaabat-acisu.com


Ziyaretçi Sayısı  carret.gif Bugün: 381 carret.gif Dün: 503 carret.gif Toplam:  155522
Bu site 19 Temmuz 2006 tarihinde Sıtkı ÖZKURT (Salih oğlu) tarafından hazırlanmıştır.
Bu site Tüm Koryana Halkı'na ve Koryanalı olmasa da tüm gönül dostlarımıza aittir.
Her hakkı saklıdır © 2006~2007 Akçabaat-Acısu.Com
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Link Popülerliği Puanı   ..:: pragmaMx - the fast CMS ::..   Akçaabat-Acısu.Com sitemizin son dakika haberlerini RSS/RDF-Kaynaklı olarak sitenize ekleyebilirsiniz.   Spambot Önleyici

Webmasterim.Com

rss-haberler  RSS-Haberler
rss-dosyalar  RSS-Dosyalar
rss-linkler  RSS-Linkler
Trabzon/Akçaabat - ACISU/KORYANA Köyü Web Sitesi
rss-forumdan  RSS-Makaleler
rss-etkinlikler  RSS-Etkinlikler
rss-hepsi  RSS-Hepsi
Mr. Wong  Google  Yahoo Webnews  Live Bookmarks  Yigg  Blinken bei Blinkslist  Oneview  del.icio.us  Digg It  Linkarena  Furl  Reddit
Web Design by Sıtkı ÖZKURT in association with cn.fSZ  başa dön