+++      En son yüklenen köşe yazısı Acısu Köyü-Balıklı Yayla Camisi 20-01-2008      +++
Deutsch Turkish    
ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi | www.akcaabat-acisu.com
 www.akcaabat-acisu.com
ACISU KÖYÜ RESMİ İNTERNET SİTESİ
Akçaabat - Trabzon
Merhaba
Giriş yapabilirsiniz, eğer kullanıcı hesabınız varsa.  
Veya kaydınızı ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.
  

Cumartesi, 02. Şubat 2008 16:12 
 

10 Kullanıcı çevrimiçi
 
    Ana Menü
    İçerikler
tahsin_celik.jpg Tahsin Çelik
favoritos.gif Acısu Köyü
oarrow.gif Acısu Köyü Tarihi
oarrow.gif Acısu Köyü Muhtarlığı
frec.gif Muhtardan
frec.gif Köy Meclisi
frec.gif Muhtarlık Çalışmaları
frec.gif Acısu Köyü Muhtarları
oarrow.gif Acısu İlköğretim Okulu
frec.gif Öğretim Kadrosu
frec.gif Etkinlikler

cafer_tosun.jpg Cafer Tosun
favoritos.gif AKKD
oarrow.gif Başkandan
oarrow.gif Tüzük
oarrow.gif Yönetim Kurulu
oarrow.gif Faaliyetler

favoritos.gif Diğer Derneklerimiz
oarrow.gif AKDER

favoritos.gif Acısu Tanıtımgizle/göster
oarrow.gif Acısu Köyügizle/göster
frec.gif Acısu Köyü
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Acısu Yaylalarıgizle/göster
frec.gif Balıklı Yaylası
frec.gif Diğer Yaylalar
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Yaylalarda Çevremizgizle/göster
frec.gif Hıdırnebi Yaylakent 1
oarrow.gif Akçaabat
oarrow.gif Trabzongizle/göster
frec.gif Uzungöl

favoritos.gif Aile Soyağacıgizle/göster
oarrow.gif Acısu Kütüğü. ilk Kayıt.
oarrow.gif Acısu'da Akraba Adları
oarrow.gif Çelik (Kutaloğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Çelik Soyağacı
oarrow.gif Özkurt (Kurtoğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Özkurt Soyağacı
frec.gif Kurt Dede
frec.gif Kıpçak Türkleri

kemence.jpg Yöresel Müzik
oarrow.gif Koryanalı Hüseyin Köse
oarrow.gif Kemençe Tulum Horon
oarrow.gif Karadeniz Müziği
oarrow.gif Radyo Karadeniz
frec.gif istek Hattı
oarrow.gif Radyo Trabzon
oarrow.gif Radyo Sahil

tuerk_ani.gif Türklergizle/göster
oarrow.gif Türk Tarihi      gizle/göster
frec.gif Türklerin Soyağacı
frec.gif Akçaabat İlçesi
frec.gif Trabzon İli
frec.gif Doğu Karadeniz
frec.gif Türk Oğuz Çepni
frec.gif Türk Kıpçak Kuman
oarrow.gif Türkçe Kişi Adları
oarrow.gif Türkçe Sözlük

ata.gif Atatürk Köşesigizle/göster
oarrow.gif Resim Albümü

tasavvuf.gif İslamiyetgizle/göster
oarrow.gif İslam İlmihal
oarrow.gif İslami Videolar
oarrow.gif Kur'an Oku ve Dinle

europa_k.gif Avrupalı Türklergizle/göster
oarrow.gif Dövizle Askerlik
oarrow.gif Türkiye'ye Yolculuk
oarrow.gif Almanya'da Eğitim

reklam.gif Sitemizde Reklam
    Site İletişim
İçerik

ALMANYA’DA EĞİTİM SİSTEMİ

Değerli Acısulular, Hemşerilerim ve Ziyaretçiler,

Hazırladığım bu yazıyla sizlere okul bitirmenin /mezuniyetin çeşitli yollarla telafi edilmesi olasılıklarını göstererek katkıda bulunmak istiyorum. Federal Almanya çapında size uyan öneriler hakkında Bundesagentur für Arbeit (Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu) Kurumunun eğitim ve eğitimi geliştirme bilgi bankası olan Kurs bölümünden kendiniz bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki izahatlar genel tutulmuştur ve ilgilenenler için anlam taşıyabilecek öğretim alanlarında bir toplu bakışı gösterir. Bu bilgiler, uzmanlarca hazırlanmış literatürün yerine geçmemektedir ve geçemezler de. Her önemli karar ve tedbir öncesinde bağlı bulunulan Bundesagentur für Arbeit’a danışılmalıdır.
En iyi dileklerimle.

 1. Okuldan mezun olmak önemlidir!
 2. Ortaöğretimin tamamlanması
 3. Meslek Yüksek Okulu erginliği
 4. Genel Yüksek Okul erginliği (allgemeine Hochschulreife)
 5. Kaçırılmış fırsatlar-boşa giden şanslar mıdır?
 6. Gelecek planları-Danışmanlık ihtiyacı
 7. Toplumun bakış açısından meslek eğitiminin amaçları
 8. Önemli Linkler

 1. Okuldan mezun olmak önemlidir!
          Sadece meslek eğitimi için değil, çoğu zaman mesleki eğitimi geliştirme için de okul bitirmek önemlidir. Genel ve spesifik olmayan öğretim uygulayan okullardan mezun olunarak bunun üzerine öğretimin gelecek aşamaları inşa edilebilir. Bunun temelinde her zaman Volksschulabschluss (İlkokul Diploması) veya Hauptschulabschluss (İlköğretim Okulu Diploması) mezuniyeti vardır. Noksan okul mezuniyetleri her zaman, ileriki yaşamda da telafi edilebilir. Bunun için günümüzde çoğu yerlerde zengin öğretim olanakları vardır. Çeşitli süreleri olan öğrenim aşamaları, ders saatleri gündüz veya akşam olmak üzere Fernstudium (Uzaktan / Açık Öğretim) veya Telekolleg (Radyo ve Televizyon Koleji veya kısaca Telekolej) olarak sunulur. Meslek eğitimi tamamlandıktan sonra çoğu zaman Hauptschulabschluss da tamamlanmış kabul edilir. Bazı eyaletlerde İlköğretim Okulu mezuniyeti  (Hauptschulabschluss) varsa, meslek eğitimi (çoğunlukla iyi bir not ortalaması ile) tamamlanmış ise, Realschule (Almanya’da Hauptschule’den yüksekte ama Gymnasium denilen Liseden aşağıda değerlendirilen bir okul türü) mezuniyetine denk sayılır. Bunun için kısmen örneğin ingilizce ek ders alınması ve meslek okulunda iyi bir not ortalaması Çoğu eyaletlerde özellikle kalifiye olan örneğin ustalık belgesi olanlar, çalışanlar, teknikerler, ihtisaslı idareciler, Abitur denilen Lise Diplomasını almaksızın veya Fachhochschule (Meslek Yüksek Okulu) erginliğine erişmeksizin de bir üniversiteye veya Fachhochschule’ye gidebilirler.
[Başa Dön]

2. Ortaöğretimin tamamlanması
          Ortaöğretimin tamamlanması (Mittlere Reife; orta olgunluk) çeşitli ve farklı bir meslek ve okul eğitimi ve öğretim olanağı sunar. Yüksek uzmanlık ile ekonomik ve sosyal sorumluluk gerektiren ve mesleki-teknik ve de sanatın ağır bastığı meslekler için ikili eğitim sisteminden (Duale Ausbildung) faydalanabilmenin yanısıra, ilerleme olasılığı tanıyan formal mezuniyetlere yol gösteren ve aşağıdaki öğretim aşamalarını sunan ayrıntılı olarak tertiplenmiş okul olanakları vardır:

 • Berufsfachschulen (Meslek İhtisas Okulları), Berufskollegs (Meslek Kolejleri), Höhere Handelsschulen (Yüksek Ticaret Okulları), Fachakademien (İhtisas Akademileri) ve Fachschulen (İhtisas Okulları) gibi okullara gitme süreleri, devletçe tanınan mesleklerine devam sürelerine dahil edilir. Burada sözü edilen okullar, ancak okula devam edilmek yoluyla öğrenilebilen bazı mesleklerin öğretilmesine imkan tanırlar (örneğin Hemşirelik ve Hastabakıcılık mesleği, Diyet Asistanlığı, Tıbbi Teknik Asistanlık). Kural olarak dual/ikili sistemle öğrenilebilen diğer meslekleri de bu sıralamaya katmak mümkündür.
 • Üniversite dengi Meslek Yüksek Okuluna girebilmenin ön koşulu olan Meslek Yüksek Okulu  erginliğine erişebilmeyi amaçlayan ve Fachoberschule tabir edilen İhtisas Yüksek Okulları.

[Başa Dön]

3. Meslek Yüksek Okulu erginliği
          Meslek Yüksek Okulu erginliği, Fachhochschulreife ile bir Fachhochschule’de ve de Umumi Yüksek Okullarda (Gesamthochschulen) entegre olmuş tahsil aşamalarında yüksek tahsile başlama hakkı verir. Genel Yüksek Okul erginliğine (allgemeine Hochschulreife) sahip adaylar da ve icabında ihtisasa bağlı Hochschulreife yapmış olanlar bu hakka sahiptirler.
[Başa Dön]

4. Genel Yüksek Okul erginliği (allgemeine Hochschulreife)
          Allgemeine Hochschulreife ile tüm yüksek tahsil aşamalarında yüksek tahsil görülebilir, ancak ihtisasa bağlı Hochschulreife ile sadece belirli birkaç yüksek tahsil aşamalarında (branşlara bağlı olarak) yüksek tahsil görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yalnız bir veya birçok ülkede yüksek tahsil yapma hakkı veren yüksek okula girme haklarının (Hochschulberechtigung) olduğudur. Bunun hakkında eyaletlerin kültür yani bilim bakanlıkları / senato yönetimleri bilgi verir.
[Başa Dön]

5. Kaçırılmış fırsatlar-boşa giden şanslar mıdır?
          Aldığı eğitimde ve meslek hayatında her zaman doğru kararı verip vermediğini herkes kendine bir kere sormuştur. Böyle bir geriye bakış çoğu zaman belli bir emin olamama durumundan kaynaklanır: Örneğin kendi mesleki durumumuzu başkalarınınki ile kıyaslarken veya iş yerindeki durumun ‚pek iyi olmadığı’ için ‚yerimizde saydığımızdan’ veya ‚aslında daha farklı bir iş yapmak’ istediğimizden.
          Mesleki ve şahsi ehil olma durumumuzu („Uygunluk ve eğilim“) ve mesleğin ve iş yerinin taleplerini mümkün olduğunca dinamik bir uyuma dönüştürmek, bireyin mesleğinde kendini iyi hissetmesi için ve ulusal ekonominin intibak kabiliyeti için önemli bir mevzudur.
          Meslek eğitimi öncesinde ve esnasında ve  meslek hayatı süresince de birey bir çok kararlarla karşı karşıya kalır, çünkü yeni  durumlarla başetmek zorundadır veya kendisi için yeni şanslar meydana gelmiştir.
          İlköğretim Okullarındaki (Hauptschule’lerdeki) ve Realschule’deki 23 veya 24 yaşlarındaki gençler meslek hayatının pratiğini bir hayli tanımışlardır. Eğer başka birşey yapsalardı kendileri için daha mı iyi olurdu veya şimdiye kadarki eğitim ve meslek yolunu tasvip edip etmedikleri sorusuna gerekçeli fikirleri vardır. Ayrıca bulundukları yaşta düzeltmeler yapmak 10 sene sonrasına nazaran daha basittir.
[Başa Dön]

6. Gelecek planları-Danışmanlık ihtiyacı
          Gelecek için gençlerin büyük bir kısmında eğitimlerini geliştirme planları vardır. Ancak bunlar nadiren kaçırılanın doğrudan bir düzeltmesidir. Daha çok var olanın üzerine inşa etmenin yolları aranır. Yani gençlerin çoğu ilerlemek ister. Onlar önceki yıllarda kaçırılanlara rağmen veya özellikle de bu yüzden tatmin edici bir işin yolunu ararlar. Bunun için çoğunlukla tavsiye ve yardıma ihtiyaç duyarlar ve bunu da bilhassa Arbeitsamt kurumunda ararlar.
[Başa Dön]

7. Toplumun bakış açısından meslek eğitimin amaçları
          Mesleğin, bireyin ve toplumun ilgi alanlarına yansıyan, sosyal bir boyutu da vardır. Çalışanların ve eğitim görenlerin mesleklerine dair olan beklentilerinde, toplumsal gelişmeden dolayı, son senelerde bir değer değişimi oluşmuştur. Eğitim ve meslek hayatı anlamlı olmalıdır ve kişisel gelişmeyi, karar verme prosedürlerine katılımı ve daha fazla sorumluluk alınmasını mümkün kılmalıdır.

Bireyler için meslek eğitimiyle bağlantılı olan amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenir:

 • Bireyin bireysel hedeflerini gerçekleştirmesi,
 • Belli bir sosyal statüye ulaşılması,
 • Ekonomik varoluşun garanti altına alınması /korunması.

[Başa Dön]

8. Önemli Linkler

Yazdırılabilir Sayfa  Makaleyi bir Arkadaşına öner

Geri Dön ]

Hazırlayan:
Sıtkı Özkurt (Salih oğlu)

Yayınlanma: Pazar, 01. Ekim 2006 (1223 okunma)
Her hakkı saklıdır © ACISU (Koryana) Köyü Resmi İnternet Sitesi | www.akcaabat-acisu.com


Ziyaretçi Sayısı  carret.gif Bugün: 350 carret.gif Dün: 582 carret.gif Toplam:  225545
Bu site 19 Temmuz 2006 tarihinde Sıtkı ÖZKURT (Salih oğlu) tarafından hazırlanmıştır.
Bu site Tüm Koryana Halkı'na ve Koryanalı olmasa da tüm gönül dostlarımıza aittir.
Her hakkı saklıdır © 2006~2007 Akçabaat-Acısu.Com
Kaynak Gösterilerek Bilgiler Kullanilabilir.

Link Popülerliği Puanı   ..:: pragmaMx - the fast CMS ::..   Akçaabat-Acısu.Com sitemizin son dakika haberlerini RSS/RDF-Kaynaklı olarak sitenize ekleyebilirsiniz.

Webmasterim.Com   pragmaMx Developer Team   

rss-haberler  RSS-Haberler
rss-dosyalar  RSS-Dosyalar
rss-linkler  RSS-Linkler
Trabzon-Akçaabat - ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi
rss-forumdan  RSS-Makaleler
rss-etkinlikler  RSS-Etkinlikler
rss-hepsi  RSS-Hepsi
Mr. Wong  Google  Yahoo Webnews  Live Bookmarks  Yigg  Blinken bei Blinkslist  Oneview  del.icio.us  Digg It  Linkarena  Furl  Reddit
Sayfa Üretimi 0.0441 Saniyede, 8 Veritabanı Sorgusuyla
Web Design by Sıtkı ÖZKURT in association with cn.fSZ  başa dön