+++      En son yüklenen köşe yazısı Acısu Köyü-Balıklı Yayla Camisi 20-01-2008      +++
Deutsch Turkish    
ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi | www.akcaabat-acisu.com
 www.akcaabat-acisu.com
ACISU KÖYÜ RESMİ İNTERNET SİTESİ
Akçaabat - Trabzon
Merhaba
Giriş yapabilirsiniz, eğer kullanıcı hesabınız varsa.  
Veya kaydınızı ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.
  

Cumartesi, 02. Şubat 2008 16:11 
 

10 Kullanıcı çevrimiçi
 
    Ana Menü
    İçerikler
tahsin_celik.jpg Tahsin Çelik
favoritos.gif Acısu Köyü
oarrow.gif Acısu Köyü Tarihi
oarrow.gif Acısu Köyü Muhtarlığı
frec.gif Muhtardan
frec.gif Köy Meclisi
frec.gif Muhtarlık Çalışmaları
frec.gif Acısu Köyü Muhtarları
oarrow.gif Acısu İlköğretim Okulu
frec.gif Öğretim Kadrosu
frec.gif Etkinlikler

cafer_tosun.jpg Cafer Tosun
favoritos.gif AKKD
oarrow.gif Başkandan
oarrow.gif Tüzük
oarrow.gif Yönetim Kurulu
oarrow.gif Faaliyetler

favoritos.gif Diğer Derneklerimiz
oarrow.gif AKDER

favoritos.gif Acısu Tanıtımgizle/göster
oarrow.gif Acısu Köyügizle/göster
frec.gif Acısu Köyü
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Acısu Yaylalarıgizle/göster
frec.gif Balıklı Yaylası
frec.gif Diğer Yaylalar
frec.gif Turistik Tesisler
frec.gif Gezilecek Yerler
oarrow.gif Yaylalarda Çevremizgizle/göster
frec.gif Hıdırnebi Yaylakent 1
oarrow.gif Akçaabat
oarrow.gif Trabzongizle/göster
frec.gif Uzungöl

favoritos.gif Aile Soyağacıgizle/göster
oarrow.gif Acısu Kütüğü. ilk Kayıt.
oarrow.gif Acısu'da Akraba Adları
oarrow.gif Çelik (Kutaloğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Çelik Soyağacı
oarrow.gif Özkurt (Kurtoğlu) Ailesigizle/göster
frec.gif Özkurt Soyağacı
frec.gif Kurt Dede
frec.gif Kıpçak Türkleri

kemence.jpg Yöresel Müzik
oarrow.gif Koryanalı Hüseyin Köse
oarrow.gif Kemençe Tulum Horon
oarrow.gif Karadeniz Müziği
oarrow.gif Radyo Karadeniz
frec.gif istek Hattı
oarrow.gif Radyo Trabzon
oarrow.gif Radyo Sahil

tuerk_ani.gif Türklergizle/göster
oarrow.gif Türk Tarihi      gizle/göster
frec.gif Türklerin Soyağacı
frec.gif Akçaabat İlçesi
frec.gif Trabzon İli
frec.gif Doğu Karadeniz
frec.gif Türk Oğuz Çepni
frec.gif Türk Kıpçak Kuman
oarrow.gif Türkçe Kişi Adları
oarrow.gif Türkçe Sözlük

ata.gif Atatürk Köşesigizle/göster
oarrow.gif Resim Albümü

tasavvuf.gif İslamiyetgizle/göster
oarrow.gif İslam İlmihal
oarrow.gif İslami Videolar
oarrow.gif Kur'an Oku ve Dinle

europa_k.gif Avrupalı Türklergizle/göster
oarrow.gif Dövizle Askerlik
oarrow.gif Türkiye'ye Yolculuk
oarrow.gif Almanya'da Eğitim

reklam.gif Sitemizde Reklam
    Site İletişim
İçerik

ACISU'DAKİ AKRABA ADLARI

Genellikle akrabaya adı; Atalarının özellikleri yansıtır. Bu adlar takam adı dediğimiz lâkaplardır. Soyadı yasası çıkarıldığında bu takma adlar yada mahkeme kararıyla sonradan değiştirilen soyadlar alınmıştır. Akrabaların hepsi Türk soyudur.

(Alfabetik sıraya göre)

Ağanoğulları (Akan)
Akan, sıvıların hareketi, yerinde duramayan, yer değiştiren anlamındaki soyadını alan Ağanoğulları. Ağan Türkçe sözünden gelir. Ağan, ağıran (Beyazlamış saçı ve sakalı) anlamında olduğu gibi sessiz ve çabuk hareket eden anlamını’da taşır.

Alioğulları (Atmaca)
Dede adından gelir. Atmaca ise: Ali, büyük, ulu, çabuk, atik anlamındadır. Avcı şahin cinsinden bir kuşun da adıdır.

Azakoğulları (Şahin)
Karadeniz’in kuzeyinde, Kırım yarım adasının doğusundaki Azakdenizi kıyılarından gelip önce Nesi’ye, oradan Düz mahalleye yerleşen akrabalardır. Azak denizi, hamsi balığının ilkbaharda yumurtalarını bırakıp ürediği. Hamsi nin sonra da Karadenize açıldığı iç denizdir. Şahin “Farsçada sert ve keski bakışlı anlamındadır. Türkçesi ise Doğan’dır. Alıcı, avcı bir kuştur.

Dervişoğulları (Durmuş, Şahin Kaya, Işıksal)
Derviş Farça bir sözcüktür. Tarikatlara giren, yaşayışını ona göre düzenleyen kimselere denirdi. Ayrıca; alçak gönüllü, hoş görülü anlamını taşır. Durmuş soyadı: olgunlaşmış anlamında Türkçedir. Şahinkaya soyadı: sert, sağlam, dayanıklı anlamındaki „kaya“ Türkçe sözcüğü ile „doğan“ın karşılığı olan „şahin“Farsça sözcüğünün birleşmesinden oluşur. Sert, keskin kaya anlamındadır.

Gedikoğulları (Gedikli)
Soyadı Gedikli olarak Nesi mahallesindeki Gedikoğulları adı Türklerin göçebelik, yaylacılık günlerinden kalmadır. “Gedmek“ sözcüğünden gelen Gedi koyunların yünlerinin bir tutam olduğu zaman kırkılarak çadırlarda sırt yastığı yapılmasında bu işi yapan ustalar denirdi. Ayrıca çadırların orta direklerini süsleme ustalığı da aynı adla gedici, gedi ustası diye adlandırıldı. Gedikli, eski, daima anlamındadır.

Hamzaoğulları (Bahadır)
Arapçada genç, güçlü anlamına gelen Hazma erkek adı olarak kullanılır. Bizde daha çok peygamberin amcası olan “Hamza’ya” saygıdan erkek adı olarak takılır. Bahadır ise Farsça bir sözcüktür. Türkçesi “Batır” dır. Savaşlarda, çarpışmalarda, gücü ve yılmazlığı ile üstünlük kazanan yiğit kimselere denir.

Hıdıroğulları (Albayrak)
Albayraklar soyadını alan bu akrabalar, Hızır sözünün Fars (İran) dilinde Hıdır olarak geçen yardıma koşan, darda, sıkıntıda kalana yardım eden ve erkek adı olarak kullanılan bir sözcüktür. Albayrak ise kırmızı alem sözünün Türkçesidir.

İmamoğulları (Gedikli)
Nesi’deki “Gedikli’lerle” akraba bağı olmayan bu “Gedikli’ler” ayrı bir akrabadır. İmam sözcüğünün yol gösteren, önder olan, toplu namaz kıldıran, din bilgini anlamları vardır. Bu akrabaların dedelerinde imam olan kişiden akdarı gelir...

Kalaycıoğulları
Kalaycılık mesleğinden gelen bir akraba adıdır. Bakır kapları kalay madeni ile kaplama işi olan kalaycılık mesleğini; eski Türklerde imamlar komşularına yardım amacıyla yapar, para almazlardı.

Kasapoğulları (Bostan)
Dedelerinden “Kasaplık” mesleğinden gelen bir takma addır. Bostan Farsçadan gelir. Kavun, karpuz, sebze tarlası veya bahçesi anlamındadır. Türkler’de daha çok bostan ürünleri yetiştirenlere denilirdi. Bazı yörelerde bostan sözü erkek adı olarak kullanılır. Türk-Osmanlı devlet düzeninde saray koruması veya şehir güvenliği sağlayan görevlilere de bostancı denirdi.

Koçoğulları
Yiğit, gürbüz anlamındadır. Koyunların erkeğine de koç denir.

Kutaloğulları (Çelik)
Türklerin Göçebe, yaylacı olarak yaşadıkları dönemlerde, ağaç işlerinde ustaydılar. Ağaçtan'' bardak denilen su maşrabası, '' Kertel denilen daha büyük su ve süt kapakları, külek, su küleği yaparlardı. Ağaç köklerinin içini oyarak çok su alabilecek sabit kaplar, yalaklar yaparlardı. Bu işleri kotarmayı kolaylaştıran araçları yapan usta anlamında Kortal denirdi. Bu ustalar, ağaçlardan balta ve odun çivi kullanarak kalın ve düzgün tahtalar çıkarmaktada çok becerikliydiler. Çelik soyadı, Sert demir, sağlam, sözünden dönmez, dostluğuna, sır saklamasına, güvenilir anlamındadır.

Köseoğulları (Köse)
Seyrek veya sakalı çıkmayan erkeklere takılan bu adın çobanlıkta da bir anlamı vardır. Koyun ve keçi sürülerinin önlerine geçerek onlara yol açan, yol gösteren kimselere kösemen; kısaca Köse denir.

Kurtoğulları (Özkurt)
Soyadı olarak Özkurt alan Kurtoğullarının adları Türkçe’de atak, atik, iştahli anlamlarına gelir. Bu özellikleri taşıyan av hayvanına Türkler “Kurt” demiştir. Özkurt ise soyunda ataklık, atiklik, iştahlık taşıyan anlamındadır.

Marufoğulları (Tanınmış)
Maruf arapça bir sözcüktür. Adı duyulmuş, anılmış, herkese bilinen anlamındadır. Erkek adı olarak kullanılmıştır. Dedelerinden birinin adıdır. Tanınmış soyadı da maruf sözcüğünden Türkçe karşılığıdır.

Tonyalıoğulları (Tosun)
Tonya’dan geldikleri için bu adla anılırlar. Tosun sözcüğü tıknazca, gelişmiş, gürbüz anlamında ve Türkçedir. Erkek adı olarak kullanılmaktadır. Sığırların genç erkeklerine de tosun denir.

Tufanoğulları (Doğan)
Doğan soyadını alan Tufanoğulları Tufan ad dedelerinden adlarını alırlar. Doğan kuşu avcı bir kuştur. Çakırdoğan, Akdoğan, Aladoğan ve Bozdoğan gibi türleri vardır. Farsçası Şahin’dir. Tufan ise Arapça bir sözcüktür. Çok büyük yağmur, dünyayı su altında bırakan yağmur anlamındadır. “Nuh Tufanı” olayını anımsamak için erkek adı olarak kullanılır. Nuh, ibrani dilinde yağmur demektir.

Üçüncüoğulları (Üçüncü)
Türk-Osmanlı ordusunun Fatih ile Trabzon’a gelen, Trabzon’un alınışı ve sonraki yönetiminde “paşa” olan ve üç kardeşten oluşan dedelerden gelirler. Çok sonra hacı olan İsmail Dedeye Bazıları “Hacıİsmailoğlu” soyu demişlersede aslı üçüncüoğulları’dır.

Yanıkoğulları (Yanık)
Köyde kısaltarak “Yanoğlu” söyleyişine sokulan yanık sözü ateşle, güneşle yanmış anlamında olduğu gibi; acımak, duygulamak, sevgi ve merhamet göstermek anlamlarında kullanılır. “Yüreği yanmak” deyimi bu anlamı taşır.

Yirmibeşoğulları
Türk-Osmanlı ordusunda çevik kuvvetler vardı. Bunlara „akıncılar“ denirdi. Düşmanı yıldırmak, korku vermek, dağıtmak için asıl ordudan önce saldırıya geçerlerdi. Bu akıncı birlikleri Yirmibeşer kişilik takımlar olarak savaşırlardı. Bunlara „Yirmibeşler“ denirdi. Mert insanlardı.

Yazdırılabilir Sayfa  Makaleyi bir Arkadaşına öner

Geri Dön ]

Kaynak: İsmail Tosun
Hazırlayan: Zeki Üçüncü
Acısu AKDERgi Sayı 2 (Aralık 2002)

Yayınlanma: Perşembe, 29. Haziran 2006 (2197 okunma)
Her hakkı saklıdır © ACISU (Koryana) Köyü Resmi İnternet Sitesi | www.akcaabat-acisu.com


Ziyaretçi Sayısı  carret.gif Bugün: 349 carret.gif Dün: 582 carret.gif Toplam:  225544
Bu site 19 Temmuz 2006 tarihinde Sıtkı ÖZKURT (Salih oğlu) tarafından hazırlanmıştır.
Bu site Tüm Koryana Halkı'na ve Koryanalı olmasa da tüm gönül dostlarımıza aittir.
Her hakkı saklıdır © 2006~2007 Akçabaat-Acısu.Com
Kaynak Gösterilerek Bilgiler Kullanilabilir.

Link Popülerliği Puanı   ..:: pragmaMx - the fast CMS ::..   Akçaabat-Acısu.Com sitemizin son dakika haberlerini RSS/RDF-Kaynaklı olarak sitenize ekleyebilirsiniz.

Webmasterim.Com   pragmaMx Developer Team   

rss-haberler  RSS-Haberler
rss-dosyalar  RSS-Dosyalar
rss-linkler  RSS-Linkler
Trabzon-Akçaabat - ACISU (Koryana) Köyü Resmi Web Sitesi
rss-forumdan  RSS-Makaleler
rss-etkinlikler  RSS-Etkinlikler
rss-hepsi  RSS-Hepsi
Mr. Wong  Google  Yahoo Webnews  Live Bookmarks  Yigg  Blinken bei Blinkslist  Oneview  del.icio.us  Digg It  Linkarena  Furl  Reddit
Sayfa Üretimi 0.0438 Saniyede, 8 Veritabanı Sorgusuyla
Web Design by Sıtkı ÖZKURT in association with cn.fSZ  başa dön